Sam BROUGHTON

SamMy principal place of residence is in the Selwyn District Council area.

Kia ora,

I love serving our community and am excited to continue to lead as our Mayor.

My wife Liz and I live in Darfield with our 2 year old daughter Elliott.

Selwyn continues to grow and develop, as does our communities expectations on council.

Our growing diversity and perspectives can help ensure we honour our heritage, remain focused on meeting the needs of today and plan wisely for our future.

Council governs $1.6 billion of assets and has income of $140 million. This requires us to choose a Council with a broad range of skills.

In my first 3 years, on top of councils usual work, we have made major investments in community infrastructure, completed earthquake works, and overhauled our consultation process to focus on meeting with you to talk on the street rather than speaking in meetings at you.

I appreciate your continued support this election.

Sam

Tënä koutou

Kaingäkau nui ana au, ka mutu e hïkaka tonu ana au ki te tü anö hei Mea. Noho tahi mätou ko täku makau ko tä täua tamähine, a Elliot ki Whenuakura. Kei te whakaahutia tonutia a Waikirikiri i tënei wä, përä hoki me ngä hiahia o tehäpori.

Nä te puäwaitanga mai ö whakaaro-nui, ö tirohanga rerekë ka ü tonu ai temana o a tätou taonga tuku iho, me te whakamahere(or whakatau) i ngä hiahiame ngä wawata o tënei wä tonu, ka mutu, o te änamata. Ko te töpunga rawakatoa o te kaunihera ko te $1.6 piriona tära, ko te whiwhinga pütea he $140 miriona tära. Nä tënei ka puta ko haepapa nui, nä reira me whiriwhiri tika e tätou kei a-wai ngä pükenga me ngä rawa kia tutuki i te mahi.

I ënei tau e toru kua pau, kua nui noa atu ngä mahi kua tutuki e te Kaunihera. Kua whakahoungia ngä tuäpapa o te häpori, kua whakatikahia ngä hara o te rüwhenua, kua whakahoungia ngä ähuatanga ki te whakahoahoa, ki tewhakahuihui i a koutou katoa kia körero kanohi ki te kanohi, mana ki te mana.

Nä reira, e öku nui, tënä koutou ka tautoko tonu mai i ahau.

Näku, nä Sam.